Правила Маркетингової акції

1. Загальні положення.

1.1. Ці офіційні правила визначають порядок проведення та умови участі в Маркетинговій акції під умовною назвою «Купуй продукцію під ТМ Gliss, Syoss, Schauma, Shamtu, Nature Box, Fa, Taft, got2b та бери участь у акції з прибирання та облаштування території Олексіївського водосховища у місті Харків» .


1.2. Метою Акції є популяризація продукції під ТМ Gliss, Syoss, Schauma, Shamtu, Nature Box, Fa, Taft, got2b та збір коштів, які Організатором Акції будуть перераховані Виконавцю Акції для придбання товарів, необхідних для прибирання та облаштування території та здійснення самого прибирання й облаштування території Олексіївського водосховища у місті Харків.


1.3. Партнером Акції є ТОВ «Дистрибуційно-Логістична компанія «Пілот» (код ЄДРПОУ 43094673), місцезнаходження 61093, м. Харків, провулок Володимира Усенко, буд. 2,

1.4. Виконавцем Акції є ТОВ «Торгове Підприємство Кліо Продактс Груп» (код ЄДРПОУ 39662400), місцезнаходження 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 21, оф. 59.

1.5. Організатором  Акції є ТОВ «Хенкель Україна» (код ЄДРПОУ 31283830), місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120.

1.6. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання умов цих правил, залишаючись повністю відповідальним за дії (бездіяльність) таких третіх осіб.

 

2. Період проведення, місце проведення та Учасники Акції.


2.1. Акція діє з 00-00 год. 16.08.2021 р. по 23–59  год. 05.09.2021 р. у місті Харкові виключно у торгових точках торговельних мереж «Рост» та «Ферзо».


2.2. Місце проведення Акції: м. Харків, торговельні мережі «Рост» та «Ферзо».


2.3. В Акції мають право прийняти участь повнолітні громадяни України, які в період проведення Акції в місці проведення Акції придбали продукцію під ТМ Gliss, Syoss, Schauma, Shamtu, Nature Box, Fa, Taft, got2b. В Акції приймає участь увесь асортимент продукції під ТМ Gliss, Syoss, Schauma, Shamtu, Nature Box, Fa, Taft, got2b , який продається у місці проведенні Акції.


2.4. Учасником є особа, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах та належним чином виконала усі умови цих Правил.


2.5. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


2.6. Учасники Акції зобов’язані:

– дотримуватись цих Правил та норм чинного законодавства України;

– не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.    

 

3. Умови участі в Акції.


3.1. Товар, що бере участь в Акції (далі – Товар):         

3.1.1. В Акції бере участь увесь асортимент продукції під ТМ Gliss, Syoss, Schauma, Shamtu, Nature Box, Fa, Taft, got2b.

3.1.2. В Акції бере участь Товар, який продається в місці проведенні Акції.

3.1.3.  В Акції не бере участь Товар придбаний в розстрочку або на умовах споживчого кредиту. 

3.2. Перелік Товару, що бере участь в Акції може бути оновлено/змінено Організатором в односторонньому порядку протягом періоду проведення Акції. У такому випадку Організатор повідомляє про такі зміни у такому ж порядку, у якому було опубліковано ці Правила.

 

3.3. Механіка Акції:


3.3.1. Після закінчення строку проведення Акції Партнер Акції передає Організатору інформацію про кількість проданого в місці проведення Акції Товару протягом строку проведення Акції.


3.3.2. На підставі отриманої від Партнера Акції інформації щодо кількості проданого протягом строку проведення Акції Товару Організатор Акції перераховує 5 грн. за кожну одиницю Товару, яка була придбана Учасниками Акції в місці проведення Акції протягом строку  проведення Акції,  Виконавцю Акції  для придбання товарів, необхідних для прибирання та облаштування території та здійснення самого прибирання й облаштування території Олексіївського водосховища у місті Харків.

 

3.3.3. Організатор Акції передає Партнеру Акції інформацію про суму коштів, яка підлягає перерахуванню Виконавцю Акції  для придбання товарів, необхідних для прибирання та облаштування території та здійснення самого прибирання й облаштування  території Олексіївського водосховища у місті Харків.  .

Партнер Акції  у строк до 10.09.2021 року включно публікує окремим повідомленням на сайті «https://ferzo.com.ua/» інформацію про суму коштів, яка підлягає перерахуванню Виконавцю Акції для придбання товарів, необхідних для прибирання та облаштування території та здійснення самого прибирання й облаштування  території Олексіївського водосховища у місті Харків, за результатами проведення Акції.

 

3.3.4. Організатор  Акції у строк до 15.09.2021 року включно перераховує суму коштів, визначену відповідно до п. 3.3.2. цих Правил, Виконавцю Акції для придбання товарів, необхідних для прибирання та облаштування території та здійснення самого прибирання й облаштування  території Олексіївського водосховища у місті Харків.

Виконавець Акції у строк до 17.09.2021 року включно закуповує  товари та 18.09.2021 проводить прибирання та облаштування території Олексіївського водосховища у місті Харків.  Виконавець  Акції   у строк до 22.09.2021 року передає Організатору Акції звіт про придбання товарів, необхідних для прибирання та облаштування території Олексіївського водосховища у місті Харків, а також надає Організатору фото-звіт про прибирання та облаштування території Олексіївського водосховища у місті Харків. Вимоги до форми та змісту звіту/фото-звіту погоджуються між Організатором та Виконавцем Акції   у будь-який зручний для обох сторін спосіб – в тому числі засобами електронної пошти.

 

3.3.5. Організатор Акції у строк до 25.09.2021 року включно передає звіт про придбані товари, необхідні для прибирання та облаштування території Олексіївського водосховища у місті Харків, а також фото-звіт про прибирання та облаштування території Партнеру Акції. Партнер Акції  у строк до 30.09.2021 року включно публікує зазначені звіт та фото-звіт на своєму сайті «https://ferzo.com.ua/»

 

4. Інші умови.

4.1. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.


4.2. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.


4.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, витрат на інтернет, які понесені учасником у зв’язку із його участю у Акції.


4.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.


4.5. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.


4.6. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників. Усі зміни або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті «https://ferzo.com.ua/». 3міни або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. Чинна редакція Правил розміщується на сайті «https://ferzo.com.ua/».


4.7. Контактна особа з боку Організатора Акції – Анна Ярмак (електронна пошта – anna.yarmak@henkel.com), контактна особа з боку Виконавця Акції – Гречана Олена (електронна пошта – amazonka@rost.kharkov.ua), контактна особа з боку Партнера Акції – Сергій Хоменко (електронна пошта – director@clio.ua).